Skip links
10.sep.2018

Gode Vaner Skaper Gode Resultater!

Å slippe taket på prestasjonen. Å bare nyte øyeblikket og kjenne glede. Å ikke la andres prestasjon eller adferd påvirke min egen prestasjon. Slippe å oppleve stress når det gjelder som mest, er det mulig?

“Mennesker som er er optimale har optimale vaner. Vaner er adferdsmønstre. De er daglige uttrykk for din karakter. Dine vaner kan gi optimale resultater – eller ikke. I det personer blir mer optimale, vokser de og utvikler gjensidighet – de fungerer og arbeider godt med andre.” 
Stephen R. Covey

7 Gode Vaner For Idrett

I all sport finnes det visse parametere som fungerer som prinsipper. Prinsippene som er universelle og som alltid er der som naturlover. Vi presenter de 7 gode vanene som generer disse prinsippene

Vane 1
Jeg velger å være PROAKTIV og tar ansvar for mine egne handlinger. Rett på sak…. jeg velger å trene, lære og utvikles uansett omstendigheter, lyst og humør

Vane 2
Jeg har et tydelig MÅL med flere delmål som jeg gjennom en vel planlagt plan gjennomfører. Når jeg opplever at min motivasjon går i feil retning stiller jeg meg i målet. Jeg ser for meg hvor jeg vil, lytter og kjenner på mitt mål til jeg er motivert igjen.

Vane 3
Jeg gjør det VIKTIGSTE først. Jeg har disiplin og planlegger for det som er viktigst sånn at jeg også får tid til hygge og hvile.

Vane 4
Jeg tenker og lever etter VINN VINN prinsippet som gjør meg til en fairplayer og skaper integritet og troverdighet.

Vane 5
Jeg LYTTER til råd og tilbakemeldinger for å forstå før jeg deler mine egne tanker om trening og prestasjon.

Vane 6
Sammen med andre skalper vi SYNERGI og de planer og mål jeg har satt kan bli større og bedre enn det jeg først hadde tenkt.

Vane 7
Jeg forstår at jeg må ta vare på meg selv som idrettsutøver og 24 timer mennesket. Derfor har jeg andre interesser og miljøer sammen med fokus på riktig mengde søv og et godt kosthold. Dette skaper balanse og harmoni. Det finnes alltid noe nytt og mer å lære.

Det som skiller de 7 gode vanene fra følelsesstyrte og tilstandsmanipulerte mentale treningsmodeller, fungerer disse prinsippene og vanene naturlige og avstressende. Gjennom å over tid skape gode vaner kan vi minske tankevirksomheten noe som skaper mer klarhet. En følelse av klarhet og flow er det optimale for å prestere på topp og gir deg mer mulighet til å nyte resultatet fullt ut.

“Gode vaner gir effektivitet. Effektivitet er å få de resultatene du ønsker om og om igjen” 
Henric Johansson

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å forbedre din nettopplevelse.
Utforske
Dra