Skip links
10.sep.2018

Hva er viktig?

Hva er viktig for oss når vi leverer barna våre i barnehagen? Hva er viktig å ha med seg i overgangene mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående? Hvilke ferdigheter trenger vi for å være lykkelige og mestre hverdagen? Hva trenger vi å vite for å kunne ta valg som er avgjørende for resten av livet?

“Resultatene vi oppnår i livet avhenger av hva vi gjør. Hva vi gjør avhenger av hvordan vi ser verden rundt oss.” 
Stephen R. Covey

Det er et kjent uttrykk at det vi setter fokus på vokser. I Norge har vi stort fokus på utdanning og skole. Det er nedskrevet at hele utdanningsløpet vårt er en prosess for å gjøre oss klar for å være en del av samfunnet. Vi møter det med store mål, et ønske om å mestre og vi vil bidra til å utvikle den verden vi lever i. Dette betyr at vi skal lære mye mer på skolen og i barnehagen enn fagområder og fagspesifikke kompetansemål.

Utdanningen må handle like mye om å utvikle mennesker slik at de kan mestre livet. Vi trenger alle å utvikle personlig lederskap med prinsipielle stikkord som ansvarlighet, engasjement og prioritering. Den sosiale kompetansen må utvikles for å kunne samarbeide gjennom rettferdighet, gjensidig forståelse, empati og ydmykhet. Og sist, og kanskje aller viktigst må vi lære å finne balansen i eget liv. Vi må søke en giv etter kontinuerlig forbedring, balanse og fornyelse.

Livsmestring 
Begrepet “Livsmestring” blir nevnt nesten hver gang debatter og innlegg om skole eller barnehage er å se på nyhetene eller i avisene. Gjennom vår prosess med de 7 gode vanene gir vi barn, ungdom og voksne verktøy for å mestre livet. Det handler om 7 vaner basert på effektivitetsprinsipper. Vi mener ikke da “effektiv” som å gjøre mye fortest mulig, men det å kunne oppnå ekstraordinære resultater i dag på en måte som gjør det mulig å oppnå dem dag etter dag over lang tid.

Et proaktivt språk hvor «jeg kan….» mentalitet er helt grunnleggende og noe av det første vi lærer i prosessen med De 7 gode vanene. Prosessen med å utvikle gode vaner er livslang, og vi kan følge utviklingen fra de aller minste i barnehagen til pensjonister.

Vi kan ikke bli god på alt samtidig, men vi kan velge å sette fokus på det vi ønsker for å vokse. La oss ta et proaktivt valg og gi barn, ungdom og voksne i barnehager og skoler en mulighet til å sette fokus på det rette!

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å forbedre din nettopplevelse.
Utforske
Dra